Ugdymas

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
  0

Laikas

Veikla

7.30 – 8.30

Susirenkame. Laisvas žaidimas

9.00 – 9.30

Pusryčiai

9.30 – 10.00

Pasakojimų ar Biblijos istorijų skaitymas, aptarimas, malda, giesmė

10.00 – 11.00

Edukacinės veiklos

11.00 – 12.00     

Žaidimai lauke

12.00 – 13.00     

Pietūs

13.00 – 13.30     

Pagalba užmigti (pasaka ar rami muzika)

13.30 – 15.30     

Pietų miegas

15.30 – 16.00     

Pavakariai

16.00 – 18.00     

Žaidimai lauke, kūrybiniai žaidimai (grupėje arba lauke - priklausomai nuo oro)

Kasdien: kalbinis ugdymas ir matematinio suvokimo pradmenys.  Susidraugaujame su knygomis: kalbinis ugdymas, teksto suvokimas.

Edukacinė veikla: lavinamieji žaidimai, aplinkos pažinimas, higiena, sveika mityba, dailė, muzika, darbeliai, sportas, šokiai, vaidyba, eilėraščiai, aplikacijos, mokomieji žaidimai, lipdymas, konstravimas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą

Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 3 iki 5 (6) metų.

Darželio „Krikščioniškas vaikų darželis“ ikimokyklinio ugdymo programos metodika atitinka nacionalinės ikimokyklinio ugdymo politikos ir valstybinės programos „Ikimokyklinio ugdymo gairės – programa pedagogams ir tėvams“ (1991m., 1993m. leidimai) nuostatas.

Ugdymo individualizavimas. Pirmiausia siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos bei vystymosi tempą. Suvokę svarbiausius jo poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(si) būdus ir metodus. Skatiname vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiame didesnę pagalbą silpnesnių gebėjimų ugdymui. Ugdymo aplinka. Sukurta nevaržanti vaiko judėjimo laisvės grupių aplinka, aktyvinanti jo kūrybiškumą, iniciatyvumą savaip kurti žaidimų erdves ir atrasti įvairias priemonių panaudojimo galimybes.

Dorinių savybių ugdymas remiasi krikščioniškomis vertybėmis.

Glaudus bendradarbiavimas su šeima. Nuolat sieksime, kad vaiko tėvai (globėjai) dalyvautų ugdymo procese ir taptų aktyviais bendruomenės nariais. Jie turi galimybę rinktis, kiek ir kaip dalyvauti darželio veikloje (pvz, siūlant idėjas, teikiant patarimus, kuriant grupės aplinką, dalyvaujant renginiuose, išvykose, įgyvendinant vaikų vasaros poilsio programas ).

 

 

ev.lt