Stabtelėk su savo vaiku, kai kiti aplink skuba.
Vaikščiok su savo vaiku, kai kiti vien tik bėga.
Kalbėk su savo vaiku, kai kiti šaukia.
Klausyk savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.
Juokis su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
Žaisk su savo vaiku, kai kiti nori būti linksminami patys.
Pagirk savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus.

 Svajok su savo vaiku, kai kiti tapo labai ciniški.
Skaityk su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
Atsiprašyk savo vaiko, kai kiti mano esą neklystantys.
Drausmink savo vaiką, kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
Apkabink savo vaiką, kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos.
Mokykis iš savo vaiko, kai kiti praradę žinių poreikį.
Melskis su savo vaiku, kai kiti praradę tikėjimą.
Dr. A. P. Witham
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ev.lt