Mes

rainbow

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
1

Viktorija Liauškaitė

Tuojau po Naujųjų, sausio 5-ąją, Vilniuje duris atvers Krikščioniškas vaikų darželis. Jo atidarymo džiaugsmais ir rūpesčiais dalijasi Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas ir šio darželio steigėjo atstovas kun. Raimondas Stankevičius.

Kunige Raimondai, kokios priežastys paskatino įkurti būtent tokį vaikų darželį?

Niekam ne paslaptis, kad Bažnyčia „sensta“. Dievo surinkime dažniau sutinkame garbaus amžiaus žmones. Norint, kad Bažnyčia „atjaunėtų“, turime rasti būdų – žodžių, veiksmų, kurie rastų atsaką jaunimo protuose ir širdyse. O pradėti reikia.. nuo pradžių - mažiausių Dievo tvarinėlių. Pagrindinis Reformacijos šūkis - grįžti prie ištakų. Manau, pats metas ir mums, krikščionims, atsinaujinti: kloti tikėjimo pagrindus, sėti vaikų širdyse meilę Dievo žodžiui, šviesai.

Kada idėja virto realybe?

Prieš penkerius metus, Reformatų bažnyčios Sinodo metu, gimė idėja, kad reiktų tokio - kriškčioniškas verybes puoselėjančio vaikų darželio. Sinode buvo svarstomas senelių namų statybos klausimas. Galvoje sukirbėjo mintis, kad mums, ko gera, pirmiausia reikia vaikų darželio. Dar po kelių metų, 2012-aisiais, įsteigėme viešąją įstaigą „Krikščioniškas vaikų darželis“, kurios steigėjas yra Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Tačiau glaudžiai bendradarbiaujame ir su kitų konfesijų bažnyčiomis. Mus stipriai palaiko Vilniaus Tikėjimo Žodžio Bažnyčia. Darželis atviras visiems vaikams - ir krikščionių tėvų, ir ieškantiems tikėjimo tiesų. Teko nemažai laiko derėtis su Vilniaus miesto savivaldybe dėl tinkamų patalpų darželiui, buvo akimirkų, kai nelabai tikėjome mūsų sumanymo sėkme. Pagaliau, šią vasarą Pilaitėje pavyko išsinuomoti patalpas. Šiuo metu kaip tik vyksta baigiamieji remonto darbai. Darželį įrengėme Sinodo ir aukotojų, Bažnyčios partnerių iš Švedijos, Vokietijos lėšomis. Deja, jų nepakanka, todėl ir toliau esame priversti skolintis.

Vis dėlto, ką reiškia „krikščioniškas“ vaikų darželis ir kuo jis skiriasi nuo įprasto?

Labiausiai neįprasta bus tai, kad visi mūsų darželio darbuotojai - tikintys, praktikuojantys krikščionys. Tikiu, kad tuomet, kai dirba dori, atsakingi ir Dievą mylintys žmonės, jie noriai ir įtaigiai skleis Dievo Tiesą mūsų mažiausiems. Taip pat itin svarbus kriterijus darbuotojams - išsilavinimas. Darželio auklėtojos privalo turėti ikimokyklinio ugdymo specialisto išsilavinimą. Noriu pabrėžti, kad tai bus darželis, puoselėjantis bendrakrikščioniškas vertybes, neorientuotas į konfesines skirtybes.

Ar Lietuvoje yra daugiau krikščioniškų ar panašių vaikų darželių?

Žinau, kad vienas katalikiškas darželis yra Vilniuje, kitas - Kaune. Mano žiniomis, veikia evangelinių bažnyčių įkurti vaikų priežiūros dienos centrai. Tačiau iki šiol neturėjome krikščioniško-evangeliško vaikų darželio. „Krikščioniškas vaikų darželis“ - vienintelis tokiu pavadinimu darželis Lietuvoje.

Nenuogastaujate, kad bus tėvelių, kurie nesiryš leisti savo atžalų į tokį darželį, prisibijodami, kad jų vaikučiai bus be atvangos mokomi melstis, giedoti ir pan.

Ne, nenuogastauju. Nemanau, kad 3 metų vaikui galima išdėstyti rimtas tikėjimo doktrinas. Šis darželis bus skirtas 3 - 6 metų amžiaus vaikams. Be abejonės, skleisime Gerąją Naujieną, Dievo Žodį per žaidimus, giesmeles ir, tikiuosi, tokiu būdu pasieksime mažųjų širdeles. Viliuosi, kad vaikai nuo mažumės išgirdę Dievo Žodį, pažinę Viešpatį, turės daugiau paskatų išlikti dorais, tikinčiais ir atsakingais žmonėmis visą gyvenimą.


Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistės Vidmantos Kibirkštienės komentaras

Lietuvoje iš viso yra 688  ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Ypatingai sudėtinga padėtis sostinėje, nes čia vaikų kasmet daugėja, o darželių, deja, nelabai. Vilniuje yra 125 darželiai ir 15 darželių-mokyklų. Sostinėje ne visiems vaikams užtenka vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vilniaus miesto savivaldybė spendžia susidariusią problemą steigdama naujas grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pertvarkydama patalpas, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį. 2014 m. įkurtos 983 naujos papildomos vietos vaikams, taip pat planuojama, kad 2015 m. pradžioje apie 250 vaikų  galės lankyti naują Santariškių lopšelį-darželį. Planuojama, buvusiose Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos patalpose įrengti 220 vietų  vaikų lopšelį-darželį, suremontuotose Žolyno g. 47 patalpose papildomai sukurti 80 vietų. Žirmūnuose bus atidarytas naujas vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolas“ 220 vietų. Džiugu, jog šiemet į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimta 941 vaikų daugiau nei 2013 metais.

 

 

ev.lt