Naujienos

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
1

Šiandien mūsų darželyje eilinė diena, bet mus aplankė tikrai neeilinis svečias. Viršila Vitalijus Beconis nudžiugino mus savo viešnage.

Vitalijus mums papasakojo apie savo tarnybą, apie tai, kad jie rūpinasi taika, kad nebūtų karo, kad mes šypsotumės, kad mūsų miegas būtų ramus, o rytas išauštų saulėtas. Pasišnekučiavę apžiūrėjome, ką gi mūsų svečias atsinešė?  Kuprinėje - Biliją, o ant peties gitarą. 

Vitalijus paskaitė mums apie Jozuę:,,Tik būk stiprus ir labai ryžtingas,ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, idant  tau sektųsi, kad ir kur eitumei. Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi, kas joje parašyta.Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Argi tau nesakiau: ,,Būk stiprus ir ryžtingas?“ Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes Viešpats, tavo Dievas su tavimi, kad ir kur eitumei“. Joz 1,7-9

Supratome, Jozuė buvo drąsus, stiprus ir ryžtingas karvedys. Bet svarbiausia, jis buvo ištikimas Dievo tarnas, paklusniai vykdęs Dievo paliepimus. Aišku, kad tik todėl jis ir laimėjo visus mūšius. O dar daugiau nei laimėti mūšiai - Dievo stebuklai, kurie lydėjo Jozuę ir jo karius: upės vandenų persiskyrimas, Jericho miesto sienų griūtis, dienos pailginimas.

Na taip, Jozuė žygiavo, kovojo, laimėjo. O kokios kovos mums? Kai rimtai pagalvoji, supranti, kad kaunamės mūšyje ir mes. Kiekvieną dieną. Kiek reikia stiprybės kovoti su tinginiu, melagyste, susivaldymu, apgaule, apkalbomis. Defler Kuhn rašo:

Karai prasideda čia pat.

Ten, kur gyvena artimieji, savame name.

Ten, kur susitaikymas vyksta sunkiausiai.

Ten, kur neapykanta užgniaužia kvapą.

Ten ir prasideda karas.

Kokius šarvus imti, kokią ginkluotę ir karinę techniką naudoti kariaujant tokiame kare? Atsakymas tiesus ir aiškus: ,,Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas.“ (Ef 6,11) ,,Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.“ (Ef 6,17)

Šiandien mes dėkojame Viešpačiui ir kariams, kad šalia mūsų neaidi šūviai ir nesproginėja bombos, kad šilti, jaukūs ir saugūs namai. Šiandien mes dėkojame Viešpačiui už laimėtus asmeninius mūšius, už šviesias mintis ir už taiką širdy.

Taika prasideda čia pat.

Ten, kur ranka yra arčiausiai, savame name.

Ten, kur atleidimas tveriasi į gyvenimą.

Ten, kur meilė valdo kasdienybę.

Ten ir prasideda taika.(Defler Kuhn)

 

 

ev.lt