Naujienos

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
1

 

Kalbininkai stebuklo reikšmę aiškina taip: Stebuklas – netikėtas dieviškos kilmės įvykis. Kartais įvykį atlieka ar bent daro jam įtaką religingas žmogus. Stebuklu laikomas įsikišimas į natūralią gamtos tvarką.

Vaikai apie stebuklus:

Stebuklas – tai, jei ateitų į namus lapė ir vilkas. Medis, siena, obuolys, lempa. Kai pririšu šitą juostelę – tikras stebuklas“(Joelis)

 

 

Iš Jono ir Vytauto pokalbio:

-Stebuklas yra tada, kai auklėtoja viską padaro, - sako Jonas.

-Ne, stebuklas, yra tada, kai Dievas viską padaro, - patikslina Vytautas.

 

Pavartome Bibliją. Ir čia visose keturiose evangelijose skaitome apie stebuklus. Aprašyti apie 35 Jėzaus stebuklai. Ar tai galutinis skaičius? Kiek iš viso jų buvo, tiksliai nesuskaičiuota ir nepaminėta. Ir kaip suskaičiuoti tuos visus žmones, kurie atėjo pas Jėzų tikėdamiesi išgydymo? ,,Išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir Jis išgydė jų ligonius.“ (Mt 14,14)

Jėzaus gyvenimas žemėje, jo visa veikla, neatsiejama nuo stebuklų. Visur, kur tik eidavo, Jėzus mokė apie Dievo meilę, gydė žmones. Aklieji praregėdavo, kurtiesiems atverdavo klausą, paralyžuotieji - stojosi ant savo kojų. Tačiau niekada jis nenaudojo abrakadabra burtažodžių, magiškų triukų. Nehipnotizavo, nebūrė, neužkalbinėjo ir nekodavo. Tai nebuvo apgaulė ar žmonių akių dūmimas.

Tai buvo Dievo didybės ir visagalybės įrodymas.

Nenuostabu, kad Jėzui veikant tokia galia, garsas apie jį nuaidėjo labai plačiai. Netrukus visi tik ir kalbėjo apie Jėzų. Gabeno žmonės pas Gelbėtoją nelaiminguosius, apsėstuosius ir ligonius. Didelės žmonių minios sekė Jį. Ir Jėzus darė stebuklus – Jam pakluso viskas: ligos, piktosios dvasios, gamta. Jis gydė visas ligas. Nepagydomų – nebuvo! Bet Jėzus niekada nedarė stebuklų dėl savo paties naudos, garbės, pripažinimo ar dėl šou.

,,Stebuklų tikslas – atgręžti žmogų į Dievą. Jų paskirtis žmogų nukreipti į Jėzų, paakinti atsiversti ir įtikėti, parodyti, kad su Jėzumi prasidėjo kūrinijos atsinaujinimas.“ (Trumpa stebuklų teologija Holger Lahayne 2011-10-21)

Presbiterijonų teologas J.Greshamas Machenas rašė:,, Stebuklas yra Dievo kūrėjiška veikla, lygiai kaip atsiradimas visos paslaptingosios kūrinijos, iš kurios susidarė pasaulis“

Išties stebuklas yra neįprastas, o mums atrodytų visiškai neįmanomas nuveikti įvykis. Ir be jokios abejonės visame tame dalyvauja Dievas.

O kasdien išaušęs rytas, mūsų alsavimas, patekanti ir besileidžianti saulė, kasmet sužaliuojantis pavasaris, nuolatinė Jo apsauga ar tai ne stebuklas? O tu ir aš, ar tai ne stebuklas? Stebuklas!

- Ar tiki stebuklais?

 - Tikiu.

 - Tikrai?

 - Esi matęs bent vieną?

 - Stebuklą?

 - Taip.

 - Kokį?

 - Tave

. - Mane?

 - Aš tau - stebuklas?

 - Žinoma.

 - Kodėl?

 - Tu kvėpuoji. Tavo oda švelni ir šilta. Plaka tavo širdis. Tu gali matyti. Gali girdėti. Tu bėgioji. Valgai. Šokinėji. Dainuoji. Mąstai. Juokiesi. Myli. Verki...

 - Tai todėl?

 - Tai todėl.

(Bruno Ferrero ,,365 trumpi pasakojimai sielai")

 

 

ev.lt