Naujienos

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
  0

Trys moterys ėjo prie šaltinio vandens. Netoliese ant akmens suolelio sėdėjo senyvas vyriškis ir klausėsi moterų pokalbio. 

O šios gyrėsi viena kitai savo sūnumis. 

-Mano sūnus, pasakojo pirmoji,- toks guvus ir miklus, kad niekas jam negali prilygti. 

-O manasis,- dainuoja kaip lakštingala. Niekas kitas pasaulyje neturi tokio gražaus balso. 

-O ką tu galėtum pasakyti apie savąjį?- paklausė trečiosios, kuri sėmė vandenį tylėdama. 

-Net ir nežinau,- atsakė ši.- Jis šaunus vaikinas kaip ir daugelis kitų. Tačiau jokiais išskirtiniais gebėjimai nepasižymi...

 

Kai ąsočiai buvo pilni, moterys pasuko namų link. Senolis palengva sekė iš paskos. Pilni vandens indai slėgė pečius, vargšelės vos juos nulaikė. 

Galiausiai paskaudo rankas ir moterys sustojo pailsėti. 

Jų pasitikti atėjo trys jaunuoliai. Pirmasis kaip mat surengė pasirodymą: ėmė vaikščioti ant rankų, kojomis sukti ore ratus, po to keletą kartų atliko salto mortale. 

Moterys susižavėjusios aikčiojo. 

-Tai bent vikrumėlis!

Antrasis uždainavo. Skambus jo balsas vilnijo ore tarsi lakštingalos trelės. 

Moterų akyse sužibo jaudulio ašaros. 

-Jis tikras angelas!

Trečiasis vaikinas priėjo prie motinos,ir, pakėlęs sunkų vandens ąsotį, žengė namų pusėn. 

Moterys atsigręžė į senolį:

-Kaip tau mūsų sūnūs?

-Sūnūs?- gūžtelėjo pečiais nustebęs vyriškis. Aš mačiau tik vieną sūnų.

,,Jūs pažinsite juos iš vaisių"(Evangelija pagal Matą7,16)

                                                                                                            Bruno Ferrero

 

 

 

 

ev.lt