Naujienos

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:

Vyresniųjų gr.      Jaunesniųjų gr.
  0

   0

Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy...Savo sparnų plunksnomis Jis uždengs tave, po Jo sparnais rasi prieglaudą. Ps 91,1- 4

Mes esam laiminami Dievo iš Dangaus-

Lyg tie čiobreliai laistomi ir saulės apkabinami.

Tačiau šalia širdies taip reikia artimo žmogaus,

Kuriam mes sielos skrynią atrakiname!

R.A Chabarina

 

 

 

ev.lt

 

NIUIA