Naujienos

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
  0

Kaip dažnai galvoji apie laiką? Kiek kartų per dieną pasakei ar pasiteisinai, kad labai neturi laiko? Laiko paskambinti, pakalbėti, aplankyti, išklausyti. Neturi laiko sau, savo artimui, Dievui, maldai, Bažnyčiai.

 

Tačiau Viešpats Dievas sukūręs Žemę ir apgyvendinęs mus joje, prie visų apsčių malonės dovanų, pridėjo mums dar ir laiką. Visą laiką. Nuolatos einantį ir kintantį. Laiką, atnešantį vis naujų minčių, naujų žmonių, naujų vėjų. Naujų, pačiu tinkamiausiu laiku įvykusių patyrimų ir pokyčių. Net ir Biblijoje skaitome:,, Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. (Mok 3,1) Ateina laikas gimti ir užaugti. Ateina laikas pamatyti, išmokti ir suprasti. Ateina laikas, užklupus negandai susitaikyti, atleisti, pasimokyti ir daugiau nekartoti. Ateina, o gal jau atėjo laikas šiandien, atlikti tikėjimo darbus, skirtus Dievui, Jo šlovei ir savo artimo gerovei. Ateina laikas paklausti savęs - ką nuveikiau per šią pralėkusią valandą? Atėjo laikas dėkingai priimti, stipriai apglėbti ir išgyventi esamą akimirką.

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį! Ps 90,12 ,,Kad kiekvieną Dievo padovanotą gyvenimo akimirką priimtume kaip neįkainojamą lobį. Nešvaistytume jo. Nebėgtume iškišę liežuvius, tikėdamiesi rasti išsvajotą rytojų kažkur kitur. Gyventume geriausiai kaip galime, galvotume geriausiai kaip galime ir darytume geriausiai ką galime šiandien. Kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus neužilgo įsilies į amžinybę.“A. P. Gouthey

 

 

ev.lt