Tėveliams

Prašymas tėveliams:

Į vaikų darželį  griežtai draudžiama vesti sergančius vaikučius.

Ištrauka iš Lietuvos higienos normos HN 75:2010:
“9.5. Draudžiama priimti sergančius ar/ir turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmais, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.

Pasiimti vaiką iš darželio gali tik tėveliai/globėjai. Jei tėveliai/ globėjai negali tą dieną patys mažylio pasiimti, turi raštišku prašymu apie tai informuoti auklėtoją atvedus vaiką iš ryto, priešingu atveju vaikas nebus išleidžiamas iš vaikų darželio kol jo neatvažiuos pasiimti tėveliai/globėjai.

 stovyklos logo

 

NIUIA

 

ev.lt