Mes

rainbow
  • Ugdymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis.
  • Kvalifikuoti ir tikintys pedagogai.
  • Bendradarbiavimas su tėvais.
  • Rūpinimasis visaverte ir sveika vaikų mityba.
  • Saugi, jauki ir estetiška aplinka.

 stovyklos logo

 

NIUIA

 

ev.lt