Naujienos

20161006 103857Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose. (Ps 91,11)

J.Kalvinas rašė: Dievas angelus panaudoja ne dėl savęs, o dėl žmonių: dėl mūsų silpnumo ir mūsų paguodai. Šiaip turėtų pakakti Dievo pažado mus saugoti ir ginti, tačiau: "Matydami aplinkui šitiek pavojų, sunkumų, priešų ir būdami silpni bei netvirti, mes labai lengvai galime pasiduoti baimei ir net nusivylimui...

Todėl jis pažada mumis rūpintis ne vienas, o kartu su nesuskaičiuojamomis galybėmis kariuomenių, kurioms pavesta prižiūrėti ir saugoti mūsų išganymą, kad nepaliestų jokia nelaimė, kol esame jo apsaugoje“ (H. Lahayne „Angelai – kas jie tokie“).

O į mūsų darželį šį rytmetį atvyko žemiškieji angelai sargai - dvi nuostabios policininkės. Išgirdome apie atsakingą, pilną iššūkių, išskirtinai pavojingą profesiją. Viešnios supažindino mus su savo ištikimuoju draugu ir pagalbininku Amsiu. Sužinojome, koks jis draugiškas, paklusnus, rūpestingas, tvarkingas ir drausmingas. Įdėmiai klausėmės visų Amsio pasakojimų ir pamokymų. Sužinojome kur ir kaip žaisti ir važinėtis dviratuku. Ką privalome turėti tamsiu paros metu ir kaip saugiai pereiti gatvę. Kaip susitvarkyti žaisliukus, kad jie neliūdėtų ir kam skambinti, jei atsitiko nelaimė ar kas nors mus nuskriaudė.
Po įdomių pokalbių su policininkėmis, po įteiktų dovanėlių, supratome, kodėl šios ypatingos profesijos žmonės vadinami tokiu nežemišku vardu – angelais sargais.

 

 stovyklos logo

 

 

 

ev.lt

NIUIA