Naujienos

Septintą dieną, baigęs Kūrimo darbus, Dievas paskelbė, kad šią dieną Jis švęs. Visi naujutėlaičiai kūriniai, tik ką išvydę dienos šviesą, nusprendė padovanoti Dievui patį gražiausią dalyką, kokį galėjo rasti.

Voverės atnešė riešutų ir vaisių sėklų; kiškiai - morkų ir saldžiųjų šaknų, avys - švelnios ir šiltos vilnos; karvės -  gardaus, nenugriebto pieno su puta.

Milijardai angelų sustojo ratu, giedodami dangišką serenadą.

Žmogus laukė savo eilės ir kiek nerimavo.

 - Ką aš galėčiau padovanoti? Gėlės skleidžia kvapus, bitės neša medų, net drambliai pasisiūlė savo straubliais švirkšti fontaną Dievo garbei...

Žmogus atsistojo eilėje pskutinis ir vis laužė galvą. Kita kūrinija tuo metu rikiavosi Dievo akivaizdoje ir teikė Jam savo dovanas.

Kai prieš žmogų eilėje teliko trys gyvūnai - sraigė, vėžlys ir vangus tinginys - žmogų apėmė panika.

 Ir štai priėjo jo eilė.

Tada žmogus padarė tai, ko nedrįso padaryti joks gyvūnas. Jis pribėgo prie Dievo, užšoko Jam ant kelių, apkabino ir tarė:

- Aš Tave myliu!

Dievo veidas nušvito, ir tada Kūrinija, supratusi, jog žmogus Dievui padovanojo patį brangiausią dalyką, užgiedojo galingą Aleliuja, kuris pasklido po visą visatą.

 

Kokiu tikslu Dievas mus sukūrė?

Dievas mus sukūrė tam, kad Jį pažintume, pamiltume ir Jam tarnautume šiame gyvenime, o paskui gėrėtumės Juo kitame gyvenime - rojuje.

                                                                                         Bruno Ferrero ,,365 trumpi pasakojimai sielai"

 

 

 

 stovyklos logo

 

 

 

ev.lt

NIUIA